Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyên Xá

Vũ Thư - Thái Bình