Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 206.820
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công chuyên môn học kì ii

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỔ KHXH HỌC KÌ II:  NĂM HỌC 2015 – 2016

STT

TÊN GV

DẠY MÔN LỚP

SỐ TIẾT

1

L­ương Thị Nhâm

Cn 9A(5), Văn 9A( 5), tổ tr­ưởng(3); TPT ( 6) + HN 9A ( 1)

20

3

Nguyễn T. Hồng Ngoan

Cn 9C(5), Văn 9C (5), Hnghiệp 9C(1)+ CĐ (3)+ Sử 9CD (4).

18

4

Hoàng Thị Nhài

CN 9D(5), Văn 9D(5), TPT ( 4), HN 9D (1), thủ quỹ (5)

21

5

Đồng T.Thúy Miên

CN 7A(5), Văn 7A,C(8), BG Văn 7(6)

19

6

Hoàng Thị Ph­ương

CN 7B(5), Văn 7B (4), Sử 8 (3); Vào điểm (3), Thư ký HĐ (1)

16

7

Lâm Thị Oanh

CN 8B (5), Văn 8B(4),Sử 9AB(4), địa 7A(2), phụ trách nghề (3)

18

8

Đặng T. Hồng Quyên

CN 8A(5), Văn 8A(4), BG Văn 8(6), Văn 9B (5)

20

9

Nguyễn T. Bích Hoạt

CN 6B(5), Văn 6B(4), phụ trách thiết bị, thư­ viện(9)

18

10

Bùi Thị Hà

CN 6A(5), Văn 6A(4), BG Văn 6(6), địa 7C ( 2)

17

11

Tống Văn Huy

Văn 6C(4), Sử 7A ,B,C(6), Sử 6A,B,C(3), TDTT ( 4)

17

12

Cao Văn Thư­ờng

kẻ vẽ, trang trí (2) Công dân khối 8(3) Công dân khối 6(3) Công dân khối 9(4), Công dân khối 7(3)

15

13

Hoàng T. Tuyết Nhung

Địa 9A,B,C,D (4), Địa 8A,B,C,(6),Địa 6ABC(3), Địa 7B (2)

15

14

Đồng Xuân Thủy

CN 8C(5),Anh 8C(3), Anh 9 C,D (6), BGTAnh 9(3) BGA mạng 6,7,,9 (3).

20

15

Lê Xuân Hòa

Anh 9A,B(6), Anh8 A,B (6) BG Anh 8(6)= Anh Mạng 8 ( 1)

19

16

Lê T. Thu Trang

Chủ nhiệm 7C (5),Anh 7A,B,C (9) BG Anh 7(6)

20

17

Hoàng T. Kim Thực

Chủ nhiệm 6C (5)Anh 6A,B,C (9) BG Anh 6(6).

20

18

Nguyễn Đình Thi

Nhạc khối 6,7,8(9), Chào cờ (1), văn nghệ và các hoạt động cao điểm (1), vào điểm tổ xã hội (3), CN 6BC (4)

18

19

Lê Thị Tuyết Mai

Mỹ thuật 6,7,8, 9 (13) + Trang trí (2)+ CNghệ 6A(2)

17

20

ĐC Huệ

Văn 8C (4 )+ 16 QL

20

                                                                              Nguyên Xá ngày 23  tháng 12  năm 2015.

                 PHT:  

 

    

 

              Bùi Thị Thanh Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Tổ tự nhiên

Học kì I

 Năm học 2015 - 2016

TT

 

Họ và tên

Phân công chuyên môn

 

Tổng

Ghi chú

1

Phạm Anh Dũng

Toán 9C,9D ( 8) Tin khối 7 (6) + Tổ tr­­ưởng (3) + BG Giải Toán mạng 9(3)

20

 

2

Bùi Văn Khang

Toán 8A,(4), Toán mạng 6;7 (6), Lý 9BCD(6); Hỗ trợ làm các phần mềm ( 3 )

19

 

3

Nguyễn Thị The

Chủ nhiệm9B(5), Toán 9A,B(8)+ Bồi toán 8(6)

19

 

5

Trần Xuân Thuyến

Toán 7AB( 8)+ Lí 9A ( 2) + bồi giỏi lí 8 ( 3)+ Bồi Toán 7 ( 6),

19

 

6

Hoàng Thị Sâm

Thể dục 9A,B,C,D ( 8) + Thể 8A,B,C ( 6)+ bồi giỏi(5)

19

 

 

7

Lại Thị Minh Ph­­ương

Công nghệ 7A,B,C (6) + Công nghệ 8A,B,C( 4,5) +Công nghệ 9A,B,C,D(4)+ Lí 7ABC( 3)

17,5

 

8

Lê Thị Thúy Hằng

Hóa 8A,B,C ( 6) + Hóa 9A,B,C,D (8) + Bồi hóa 8 (3)

17

 

 

9

Phạm Thị Hợi

Toán 8B,C ( 8) +Tin khối 8(6) giải Toán qua mạng 8 (3).+ Lý 8 ( 3 )

20

 

 

10

Nguyễn Vũ Quỳnh

TD 6ABC(6) ; TD K7 ( 6 )

12

 

 

11

Hoàng Thị Hà

Toán 6B(4) , BG Toán 6 (6),Tin K9 (8), phụ trỏch phũng tin và phụ trỏch mỏy tớnh (1)

19

 

12

Phạm Thị NgoãnA

Sinh Khốí 9(8) + Sinh khối 8 ( 6) + sinh 6 (6)

20

 

 

 

13

Lưu Thị Hải Lý

Toán 6A C (8) + Tin 6 (6)

14

 

14

Phạm Thị NgoónB

Toán 7C ( 4) + Lý 6ABC (3) + Sinh khối 7(6)

13

 

15

Đc Khoan

Lý 6C(1)+19 Qlý

20

 

 Nguyên Xá ngày 23  tháng 12  năm 2015.

 

                        PHT

 

                              

              Bùi Thị Thanh Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG

 

Từ tháng 11 - Năm học 2015 - 2016

TT

 

Họ và tên

Phân công chuyên môn

 

Tổng

Ghi chú

1

Nguyễn Vũ Quỳnh

TD 6ABC(6) ; TD K7 ( 6 )

12

 

2

Hoàng Thị Hà

Toán 6b(4) , BG Toán 6 (6),Tin K9 (8), phụ trỏch phũng tin và phụ trỏch mỏy tớnh (1)

19

 

3

Hoàng T. Kim Thực

Chủ nhiệm 6C (5)Anh 6A,B,C (9) BG Anh 6(6).

20

 

4

Phạm Thị Ngoón

Lý 6A,B,C (3) + Toán 7C (4) + Sinh khối 7(6)

13

 

5

Nguyễn Thị Hiền

Tin khối 8(6), Tin khối7 (6)

12

 

6

Lưu Thị Hải Lý

Toán 6 a, c ( 8) + Tin 6 (6)

14

 

                                                          Nguyên Xá ngày 23 tháng 12  năm 2015.

                                                                          PHT:

 

  Bùi Thị Thanh Huệ

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG

 

Từ tháng 12 - Năm học 2015 - 2016

 

 

TT

 

Họ và tên

Phân công chuyên môn

 

Tổng

Ghi chú

1

Nguyễn Vũ Quỳnh

TD 6ABC(6) ; TD K7 ( 6 )

12

 

2

Hoàng Thị Hà

Toán 6b(4) , BG Toán 6 (6),Tin K9 (8), phụ trỏch phũng tin và phụ trỏch mỏy tớnh (1)

19

 

3

Hoàng T. Kim Thực

Chủ nhiệm 6C (5)Anh 6A,B,C (9) BG Anh 6(6).

20

 

4

Phạm Thị Ngoón

Lý 6A,B,C (3) + Toán 7C (4) + Sinh khối 7(6)

13

 

6

Lưu Thị Hải Lý

Toán 6 a, c ( 8) + Tin 6 (6)

14

 

                                                          Nguyên Xá ngày 23 tháng 12  năm 2015.

                                                                          PHT:

 

 

 

Bùi Thị Thanh Huệ

Tác giả: Bùi Thị Thanh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới