Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 206.820
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016-2017

Trường THCS Nguyên Xá THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8+9 (Thực hiện từ 22.8.2016)
Năm học 2016-2017
Thứ Tiết 9A 9B 9C 8A 8B 8C Trực lãnh đạo
Hai 1 Chào cờ(Đc Thi phụ trác loa máy, đàn nhạc)
2 Thuyến Văn Nhài Tin Khang Văn Quyên Văn Nhâm Văn Ngoan Khoan, Huệ
3 Anh Hòa Toán Thuyến Tin Khang Hợi CD Thường Toán The
4 Văn Miên Thuyến Toán The Nhạc Thi Anh Hòa Hợi
5 Văn Miên Nhạc Thi Thuyến Anh Hòa Hợi CD Thường
Ba 1 Văn Miên Sinh NgoãnA Văn Ngoan TD Sâm Toán Dũng MT Mai Khoan, Ngoan
2 Toán Dũng Hóa Hằng Sinh NgoãnA Toán Hợi TD Sâm Văn Ngoan
3 Sinh Ngoãn Toán Thuyến TD Sâm CN PhươngB Hóa Hằng Địa Nhung
4 Sử Oanh Tin Khang Hóa Hằng Địa Nhung CN PhươngB TD Sâm
5 Hóa Hằng Tin Khang Nhạc Thi MT Mai Địa Nhung CN Phương
1 Văn Miên Văn Nhài Văn Ngoan Anh Hòa Văn Nhâm Anh Thuỷ Khoan, Huệ
2 TD Sâm Toán Thuyến Văn Ngoan Hóa Hằng Anh Hòa Sử PhươngA
3 Anh Hòa Địa Nhung Sử Oanh Toán Hợi Toán Dũng Toán The
4 Địa Nhung TD Sâm Toán The Tin Hợi Sử PhươngA Sinh NgoãnA
5 Toán Dũng Sử Oanh Địa Nhung Tin Hợi Sinh NgoãnA Hóa Hằng
N¨m 1 CN Phươngb CD Thuường Toán The Văn Quyên Toán Dũng TD Sâm Khoan, Dũng
2 Toán Dũng CN Phươngb CD Thường Sinh NgoãnA TD Sâm Toán The
3 Hóa Hằng TD Sâm CN PhươngB Sử Phương Sinh Ngoãna Anh Thủy
4 CD Thường Hóa Hằng Anh Thủy TD Sâm Sử PhươngA Sinh Ngoãn
5 Nhạc Thi Anh Thuủy Hóa Hằng CD Thường MT Mai Sử PhươngA
S¸u 1 Thuyến Sinh Ngoãn Thể Sâm CN PhươngB Hóa Hằng Tin Hợi Huệ, Ngoan
2 TD Sâm Thuyến Văn Ngoan Hóa Hằng CN PhươngB Tin Hợi
3 Sinh NgoãnA Anh Thủy Thuyến Toán Hợi Anh Hòa Nhạc Thi
4 Toán Dũng Văn Nhài Sinh NgoãnA Anh Hoà Nhạc Thi Hóa Hằng
5 Anh Hòa Toán Thuyến Anh Thủy Sinh NgoãnA Toán Dũng CN PhươngB
B¶y 1 Tin Khang Địa Nhung Anh Thủy Toán Hợi Văn Nhâm Văn Ngoan Khoan, Nhâm
2 Tin Khang Anh Thủy Toán The Văn Quyên Văn Nhâm Văn Ngoan
3 Văn Miên Văn Nhài Địa Nhung Văn Quyên Tin Hợi Anh Thủy
4 Địa Nhung Văn Nhài Văn Ngoan Sử Phương Tin Hợi Toán The
5 SH Miên SH Nhài SH Ngoan SH Quyên SH Nhâm SH Ngoan
Nguyên Xá, ngày 20 tháng 8 năm 2016
Phó hiệu trưởng

Bùi Thị Thanh Huệ

 

Trường THCS Nguyên Xá THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8+9 (Thực hiện từ 22.8.2016)
Năm học 2016-2017
Thứ Tiết 7A 7B 7C 6A 6B 6C Trực ban
Hai 1 Chào cờ(Đc Thi phụ trác loa máy, đàn nhạc)
2 Văn Huệ Văn PhươngA CN Phươngb Sử Huy Anh Thực Toán Hoạt, Huy, Trang
3 CN Phươngb Anh Trang Văn Oanh Toán Văn Hoạt Anh Thực
4 Toán Khang CN PhươngB Anh Trang Văn Tin Văn Huy
5 Anh Trang Tóan Hiền Địa Anh Thực Tin Sử Huy
Ba 1 Phươngb Toán Hiền Toán NgoãnB Tin TD Khang CD Thường Miên, PhươngB, NgoãnA, Hằng
2 Toán Khang Sinh NgoãnB Văn Oanh Tin Toán CN Mai
3 MT Mai TD Dũng Sinh NgoãnB TD Khang CD Thường Hiền
4 Sinh NgoãnB MT Mai TD Dũng CD Thường Nhạc Thi Toán
5
1 Anh Trang Văn PhươngA Nhạc Thi Văn Văn Hoạt Văn Huy HàA, PhươngA, Hòa, Sâm
2 TD Dũng PhươngB Địa Toán Văn Hoạt Sinh NgoãnB
3 Văn Huệ CN PhươngB Anh Trang Sinh NgoãnA Toán Tin
4 Văn Huệ TD Dũng CN PhươngB Nhạc Thi Sinh NgoãnB Tin
5 CN Phươngb Nhạc Thi Toán NgoãnB
N¨m 1 Toán Khang Toán Hiền Toán NgoãnB Toán Toán Nhạc Thi Thi, Khang, Thủy, Nhung
2 Nhạc Thi Sử Huy Tin CN Mai Sinh NgoãnB Toán
3 Sử Huy Địa Quyên Tin Địa Nhung CN Mai Anh Thực
4 TD Dũng Tin MT Mai Anh Thực TD Khang Sinh NgoãnB
5 Địa Quyên Tin Sử Huy Sinh NgoãnA Anh Thực Địa Nhung
S¸u 1 Sinh NgoãnB Toán Hiền TD Dũng Toán Toán TD Khang Thuyến, NhàiB, Quyên, Thường
2 Văn Huệ Anh Trang Toán NgoãnB TD Khang Sử Huy Toán
3 CD Thường Địa Quyên Sinh NgoãnB CN Mai Hiền Văn Huy
4 Tin Khang CD Thường Phươngb Hiền CN Mai Văn Huy
5 Tin Khang Sinh NgoãnB CD Thường
B¶y 1 Địa Quyên Anh Trang Sử Huy Văn Anh Thực CN Mai Mai, The, Hợi, Oanh
2 Sử Huy Văn PhươngA Anh Trang Văn Địa Nhung MT Mai
3 Toán Khang Văn PhươngA Văn Oanh MT Mai Văn Hoạt Anh Thực
4 Anh Trang Sử Huy Văn Oanh Anh Thực MT Mai TD Khang
5 SH Trang SH Nhài SH Oanh SH SH Hoạt SH Thực
Nguyên Xá, ngày 20 tháng 8 năm 2016
Phó hiệu trưởng

Bùi Thị Thanh Huệ

 

 

Tác giả: Bùi Thị Thanh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới