Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 206.820
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu học kỳ II năm học: 2014---2015

Thời khóa biểu chi tiết học kỳ II năm học: 2014---2015

 THỏằœI KHÓA BIỏằ‚U HỏằŒC Kỏằ² 2- CHI TIỏºắT GV Dỏº Y - MÔN -LỏằšP ( THỏằ°C HIỏằ†N Tỏằê 5/1/2015)    TRặ¯ỏằœNG THCS NGUYÊN XỏºÔ

TRặ¯ỏằœNG THCS NGUYÊN XÁ THỏằœI KHÓA BIỏằ‚U HỏằŒC Kỏằ² II ( KHỏằI 6+7)          (Thực hiện từ 5/1/2015) 
NăM HỏằŒC 2014-2015
Thứ Tiết 7A 7B 7C 6A 6B 6C Trực      lãnh đạo    
Hai 1 Chào cờ      
2 Anh Trang Văn PhươngA Tin Văn Văn Hoạt Anh Thực ,Khoan, Huệ    
3 Văn Miên Anh Trang Tin MT Mai CD Thường Sinh Huyền    
4 Tin CD Thường Văn Miên Anh Thực Sinh Huyền MT Mai    
5 Tin Địa PhươngA Anh Trang  Sinh Huyền Anh Thực CD Thường    
Ba 1 Toán Hiền Toán Khang CN Sâm Tin Địa Hoạt Sử Huy Khoan ,  Dũng    
2 Sinh Huyền Tin Toán Khang Sử Huy Toán Hiền Địa Hoạt    
3 CN PhươngB Tin Sinh Huyền Toán TheA TD Quỳnh Nhạc Thi    
4 TheA CN Phương Nhạc Thi TD Quỳnh Sinh Huyền Toán    
5 Địa Nhung Sinh Huyền TheA Địa Hoạt Sử Huy TD Quỳnh    
1 Văn Miên Nhạc Thi TD Sâm CD Thường MT Mai Anh  Thực Khoan,     Huệ    
2 Địa Nhung Sinh Huyền Văn Miên Anh Thực CN Thi Văn Huy    
3 Toán Hiền Địa PhươngA Sinh Huyền Văn Anh Thực Toán    
4 Sinh Huyền TD Sâm CD Thường Văn Toán Hiền CN Thi    
5                            
Năm  1 Anh Trang Toán Khang TD Sâm Toán TheA Văn Hoạt Tin Khoan,   Ngoan    
2 Toán Hiền TD Sâm CN PhươngB CN TheA CN Thi Tin    
3 TD Sâm Sử Huy Toán Khang Tin Nhạc Thi Toán    
4 Sử Huy CN PhươngB Anh Trang Nhạc Thi Toán Hiền Văn Huy    
5 CN PhươngB Anh Trang Sử Huy                
Sáu 1 TD Sâm TheA Toán Khang Sinh Huyền Tin TD Quỳnh Khoan,       Dũng    
2 Toán Hiền Văn PhươngA Địa  Toán TheA Tin Sinh Huyền    
3 MT Mai Toán Khang Văn Miên TD Quỳnh Toán Hiền Anh Thực    
4 Sử Huy MT Mai Văn Miên CN TheA TD Quỳnh Toán    
5 CD Thường Sử Huy MT Mai                
Bảy 1 Văn Miên Anh Trang Toán Khang Toán TheA Văn Hoạt Khoan Huệ      Nhâm,      
2 Văn Miên Toán Khang Anh Trang Phương Văn Hoạt Nhạc Thi    
3 Nhạc  Thi Văn PhươngA Địa  Anh Thực Phương Văn Huy    
4 Anh Trang Văn PhươngA Sử Huy Văn Anh Thực Văn Huy    
5 SH Miên SH PhươngA SH Trang SH SH Hoạt SH Thực    
                                 
                                 
                                 
                                 
TRặ¯ỏằœNG THCS NGUYÊN XÁ THỏằœI KHÓA BIỏằ‚U HỏằŒC Kỏằ² II  ( KHỏằI 8+9)          (Thực hiện từ 5/1/2015) 
NăM HỏằŒC 2014-2015
Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 8A 8B 8C Trực ban
Hai 1 Chào cờ ( đ/c Thi loa máy)  
2 Văn  Nhâm Toán The B Văn  Ngoan Văn Nhài Văn Quyên Văn Oanh Anh Thuỷ Miên- Oanh- Hà
3 Toán The B Văn  Ngoan Toán Dũng Sử Nhài Toán Thuyến CN PhươngB TD Sâm
4 Sử Oanh TD Quỳnh TD Dũng Thuyến TD Sâm Toán Hợi CN PhươngB
5 TD Quỳnh MT Mai Thuyến Toán Dũng CN PhươngB TD Sâm Toán Hợi
Ba 1 Toán The B Hoá Hằng Toán Dũng MT Mai Anh Hoà Toán Hoợi Văn Huệ TheB- hòa- hằng
2 Địa Nhung Sinh Ngoãn TD Dũng Hoá Hằng CD Thường MT Mai Nhạc  Thi
3 Anh Hoà Sử Oanh Sinh Ngoãn Toán Dũng MT Mai CD Thường Toán Hợi
4 Sinh Ngoãn Địa Nhung Hoá Hằng CD Thường Tin Mạc Anh Hoà MT Mai
5 Hoá Hằng Anh Hoà Sử Oanh Sinh Ngoãn Tin Mạc Nhạc Thi CD Thường
1 Văn  Nhâm Anh Hoà Văn  Ngoan Văn Nhài Văn Quyên Sử PhươngA Tin Mạc PhươngA- Mai - Thuyến
2 Toán The B Văn  Ngoan Toán Dũng TD Sâm Anh Hoà CN PhươngB Tin Mạc
3 Anh Hoà Toán  The B MT Mai Toán Dũng Toán Thuyến TD Sâm Văn Huệ
4 TD Quỳnh Thuyến Địa Nhung Sinh Ngoãn Sử PhươngA Tin Mạc CN PhươngB
5 Thuyến TD Quỳnh Sinh Ngoãn Địa Nhung CN PhươngB Tin Mạc Sử PhươngA
Năm 1 MT Mai Sinh Ngoãn Văn  Ngoan Văn Nhài Toán Thuyến Địa Nhung Toán Hợi Họat- Huy -Họat
2 Sử Oanh Văn  Ngoan Hoá Hằng Sử Nhài Địa Nhung Toán Hợi Anh Thuỷ
3 Anh Hoà Sử Oanh Anh Thuỷ Hoá Hằng Sinh Ngoãn Thuyến Địa Nhung
4 CD Thường Hoá Hằng Tin Mạc TD Sâm Anh Hoà Sinh Ngoãn Thuyến
5 Hoá Hằng CD Thường Tin Mạc Anh Thuỷ Thuyến Anh Hoà Sinh Ngoãn
Sáu 1 Sinh Ngoãn Toán The B Toán Dũng CN Phương Toán Thuyến Hoá Hằng Toán Hợi Thủy -Khang -PhươngB
2 Toán The B Văn  Ngoan Sử Oanh Anh Thuỷ TD Sâm Sinh Ngoãn Hoá Hằng
3 Văn  Nhâm Văn  Ngoan CN PhươngB Toán Dũng Địa Nhung Anh Hoà TD Sâm
4 Văn  Nhâm CN PhươngB CD Thường Tin Mạc Sinh Ngoãn Văn Oanh Địa Huy
5 CN PhươngB Anh Hoà Anh Thuỷ Tin Mạc Hoá Hằng Địa Nhung Sinh Ngoãn
Bảy 1 Văn  Nhâm Tin Mạc Thuyến Anh Thuỷ Nhạc Thi Hoá Hằng Văn Huệ Trang -Thi- Quyên
2 Thuyến Tin Mạc Anh Thuỷ Văn Nhài Hoá Hằng Toán Hợi Văn Huệ
3 Tin Mạc Thuyến Văn  Ngoan Văn Nhài Văn Quyên Văn Oanh Hoá Hằng
4 Tin Mạc Toán The B Văn  Ngoan Lý  Thuyến Văn Quyên Văn Oanh Anh Thuỷ
5 SH Nhâm SH The B SH Ngoan SH Nhài SH Quyên SH Oanh SH Thuỷ
  Ghi chú:   Thứ 2: Tiết 2: Bàn bài Toán 8,9 Nguyên Xá, ngày 4 tháng 1 năm 2015
Thứ 4: Tiết 2:  Bàn bài Toán 7 Phó hiệu trưởng  
                             Thứ 5: Tiết 2:  Bàn bài Toán 6              
                          Bùi Thị Thanh Huệ    

 

 

Tác giả: Bùi Thị Thanh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới