Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 3
Năm 2022 : 206.820
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS NGUYÊN XÁ Năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG - Ca sáng Năm học 2015-2016

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG - Ca sáng
TRƯỜNG THCS NGUYÊN XÁ
Năm học 2015-2016
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C 9D
THỨ HAI 1 Chào cờ

Chào cờ
Nguyễn Thị Bích Hoạt
Chào cờ

Hoàng Thị Kim Thực
Chào cờ

Đồng Thị Thuý Miên
Chào cờ

Hoàng Thị Phương
Chào cờ

Lê Thị Thu Trang
Chào cờ

Đặng Thị Hồng Quyên
Chào cờ

Lâm Thị Oanh
Chào cờ

Đồng Xuân Thuỷ
Chào cờ

Lương Thị Nhâm
Chào cờ

Nguyễn Thị The
Chào cờ

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Chào cờ

Hoàng Thị Nhài
2 Ngữ văn
Bùi Thị Hà
Ngữ văn
Nguyễn Thị Bích Hoạt
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Địa Lý

Lâm Thị Oanh
Toán

Trần Xuân Thuyến
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Bùi Thị Thanh Huệ
Toán

Nguyễn Thị The
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Vật lý

Bùi Văn Khang
Ngữ văn

Hoàng Thị Nhài
3 Ngữ văn
Bùi Thị Hà
Toán
Hoàng Thị Hà
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Vật lý

Lại Thị Minh Phương
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Ngữ văn

Lương Thị Nhâm
Toán

Nguyễn Thị The
Ngữ văn

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Vật lý

Bùi Văn Khang
4 Tiếng Anh
Hoàng Thị Kim Thực
Địa Lý
Hoàng Thị Tuyết Nhung
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Ngữ văn

Hoàng Thị Phương
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Toán

Bùi Văn Khang
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Tin học

Hoàng Thị Hà
5 Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Địa Lý

Lâm Thị Oanh
Địa Lý

Bùi Thị Hà
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Tin học

Hoàng Thị Hà
THỨ BA 1 Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Sinh học

Trịnh Thị The
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Toán

Bùi Văn Khang
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Lương Thị Nhâm
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Toán

Phạm Anh Dũng
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
2 Sinh học

Trịnh Thị The
Vật lý

Phạm Thị Ngoãn
Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Vật lý

Lại Thị Minh Phương
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Lịch sử

Tống Văn Huy
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
3 Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Sinh học

Trịnh Thị The
Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Toán

Phạm Thị Hợi
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Toán

Phạm Anh Dũng
4 Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Lịch sử

Tống Văn Huy
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
5 Toán

Phạm Thị Ngoãn
Lịch sử

Tống Văn Huy
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Toán

Phạm Thị Hợi
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
THỨ TƯ 1 Ngữ văn

Bùi Thị Hà
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Ngữ văn

Lâm Thị Oanh
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Ngữ văn

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Ngữ văn

Hoàng Thị Nhài
2 Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Ngữ văn

Tống Văn Huy
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Ngữ văn

Hoàng Thị Phương
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Toán

Nguyễn Thị The
Toán

Phạm Anh Dũng
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
3 Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Toán

Trần Xuân Thuyến
Địa Lý

Bùi Thị Hà
Toán

Bùi Văn Khang
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Toán

Nguyễn Thị The
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
4 Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Toán

Hoàng Thị Hà
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Lịch sử

Tống Văn Huy
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Toán

Phạm Thị Hợi
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Lịch sử

Lâm Thị Oanh
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Toán

Phạm Anh Dũng
5 Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Lịch sử

Tống Văn Huy
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Toán

Phạm Thị Hợi
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Lịch sử

Lâm Thị Oanh
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
THỨ NĂM 1 Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Ngữ văn

Nguyễn Thị Bích Hoạt
Sinh học

Trịnh Thị The
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Địa Lý

Lâm Thị Oanh
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Toán

Bùi Văn Khang
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Ngữ văn

Bùi Thị Thanh Huệ
Vật lý

Trần Xuân Thuyến
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Ngữ văn

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
2 Sinh học

Trịnh Thị The
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Lịch sử

Tống Văn Huy
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Vật lý

Phạm Thị Hợi
Ngữ văn

Bùi Thị Thanh Huệ
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Ngữ văn

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Vật lý

Bùi Văn Khang
3 Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Ngữ văn

Tống Văn Huy
Địa Lý

Lâm Thị Oanh
Toán

Trần Xuân Thuyến
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Vật lý

Phạm Thị Hợi
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Vật lý

Bùi Văn Khang
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
4 Vật lý

Phạm Thị Ngoãn
Sinh học

Trịnh Thị The
Ngữ văn

Tống Văn Huy
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Tin học

Hoàng Thị Hà
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
5 Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Vật lý

Phạm Thị Hợi
Tin học

Hoàng Thị Hà
Vật lý

Trần Xuân Thuyến
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
THỨ SÁU 1 Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Vật lý

Lại Thị Minh Phương
Sinh học

Trịnh Thị The
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Toán

Phạm Thị Hợi
Vật lý

Trần Xuân Thuyến
Toán

Nguyễn Thị The
Tin học

Hoàng Thị Hà
Toán

Phạm Anh Dũng
2 Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Lịch sử

Tống Văn Huy
Toán

Lưu Thị Hồng Lý
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Sinh học

Trịnh Thị The
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Toán

Nguyễn Thị The
Vật lý

Trần Xuân Thuyến
Tin học

Hoàng Thị Hà
Ngữ văn

Hoàng Thị Nhài
3 Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Thể dục

Nguyễn Vũ Quỳnh
Công nghệ

Lê Thị Tuyết Mai
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Toán

Trần Xuân Thuyến
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Toán

Phạm Thị Hợi
Hóa học

Lê Thị Thuý Hằng
Ngữ văn

Lương Thị Nhâm
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
4 Tin học

Lưu Thị Hồng Lý
Toán

Hoàng Thị Hà
Lịch sử

Tống Văn Huy
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Ngữ văn

Lâm Thị Oanh
Thể dục

Hoàng Thị Sâm
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Toán

Phạm Anh Dũng
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
5 Sinh học

Trịnh Thị The
Giáo dục công dân

Cao Văn Thường
Công nghệ

Lại Thị Minh Phương
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Sinh học

Phạm Thị Ngoãn
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Tiếng Anh

Lê Xuân Hoà
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Lịch sử

Lâm Thị Oanh
THỨ BẢY 1 Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Ngữ văn

Nguyễn Thị Bích Hoạt
Vật lý

Lưu Trọng Khoan
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Sinh học

Trịnh Thị The
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Lịch sử

Hoàng Thị Phương
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Địa Lý

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Toán

Nguyễn Thị The
Tin học

Hoàng Thị Hà
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Toán

Phạm Anh Dũng
2 Lịch sử

Tống Văn Huy
Ngữ văn

Nguyễn Thị Bích Hoạt
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Toán

Phạm Thị Ngoãn
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Sinh học

Trịnh Thị The
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Toán

Phạm Thị Hợi
Ngữ văn

Bùi Thị Thanh Huệ
Âm nhạc

Nguyễn Đình Thi
Tin học

Hoàng Thị Hà
Toán

Phạm Anh Dũng
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
3 Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Toán

Hoàng Thị Hà
Mỹ thuật

Lê Thị Tuyết Mai
Sinh học

Trịnh Thị The
Ngữ văn

Hoàng Thị Phương
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Lâm Thị Oanh
Toán

Phạm Thị Hợi
Ngữ văn

Lương Thị Nhâm
Ngữ văn

Đặng Thị Hồng Quyên
Lịch sử

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Ngữ văn

Hoàng Thị Nhài
4 Ngữ văn

Bùi Thị Hà
Tiếng Anh

Hoàng Thị Kim Thực
Ngữ văn

Tống Văn Huy
Ngữ văn

Đồng Thị Thuý Miên
Ngữ văn

Hoàng Thị Phương
Tiếng Anh

Lê Thị Thu Trang
Tin học

Nguyễn Thị Hiền
Ngữ văn

Lâm Thị Oanh
Tiếng Anh

Đồng Xuân Thuỷ
Ngữ văn

Lương Thị Nhâm
Toán

Nguyễn Thị The
Ngữ văn

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Ngữ văn

Hoàng Thị Nhài
5 Sinh hoạt chủ nhiệm

Bùi Thị Hà
Sinh hoạt chủ nhiệm

Nguyễn Thị Bích Hoạt
Sinh hoạt chủ nhiệm

Hoàng Thị Kim Thực
Sinh hoạt chủ nhiệm

Đồng Thị Thuý Miên
Sinh hoạt chủ nhiệm

Hoàng Thị Phương
Sinh hoạt chủ nhiệm

Lê Thị Thu Trang
Sinh hoạt chủ nhiệm

Đặng Thị Hồng Quyên
Sinh hoạt chủ nhiệm

Lâm Thị Oanh
Sinh hoạt chủ nhiệm

Đồng Xuân Thuỷ
Sinh hoạt chủ nhiệm

Lương Thị Nhâm
Sinh hoạt chủ nhiệm

Nguyễn Thị The
Sinh hoạt chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hồng Ngoan
Sinh hoạt chủ nhiệm

Hoàng Thị Nhài

 

ThoiKhoaBieuToanTruong.xls

Tác giả: admin

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới